Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

Gayrimenkul sertifika sistemi, Türkiye’nin en yeni yatırım aracıdır.

Gayrimenkul sertifikası, tüm gelir gruplarından insanların sertifika satın alarak yeni gayrimenkul projelerine yatırım yapabilmelerini sağlayan yeni nesil bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul projelerinin bir kısmının paylara bölünerek hisse senedi gibi alınıp satılması esasına dayanır.

Gayrimenkul sertifikaları sistemi, şeffaflık, denetlenebilirlik ve geniş kitlelere hitap etme gibi temel prensipler üzerine inşa edilmiştir. Bu sistem sayesinde bir gayrimenkul sertifika ile parça parça satın alınabilir, veya projenin geneline yatırım yapılabilir. Sistemin işleyişi hakkında tüm bilgileri gayrimenkulsertifika.com adresinde bulabilirsiniz.

Her bir gayrimenkul sertifikası, yeni başlamış bir gayrimenkul projesine ait bir hisseyi temsil eder. Bu hisseler projenin geneline aittir. Bununla birlikte, projede yer alan her konut ve işyeri için bedel olarak bir sertifika adedi belirlenmiştir. Bu belirlenen miktar kadar sertifika toplayan yatırımcı, dilerse o eve sahip olabilir. Ev alma niyetinde olmayan yatırımcılar ise sertifikaları borsa üzerinden alıp satarak fiyat artışlarından gelir elde edebilir.