Gayrimenkul Sertifikasının Riskleri Nelerdir?

Gayrimenkul sertifika yatırımı çeşitli riskler barındırmakla birlikte, devletin çok kanaldan denetim ve garantörlüğü sayesinde en güvenli gayrimenkul yatırım araçlarından birisidir.

İnşaat aşamasında ev almak isteyen bir vatandaş için en büyük risk kuşkusuz, projenin tamamlanmadan müteahhitin çeşitli nedenler veya gerekçelerle inşaatı yarım bırakmasıdır. Gayrimenkul sertifikası sisteminde bu risk minimuma indirilmiş, projenin tamamlanması TOKİ tarafından garanti edilmiştir. Ayrıca inşaat firmasının ve inşaatın durumundaki değişimler sürekli takip edilerek denetlenmesi görevini de çeşitli devlet kurumları üstlenmiştir. Garantörlük koşulları ile ilgili detayları, yatırım yapacağınız projenin izahnamesinden okumayı ihmal etmeyiniz.

Birikimini değerlendirmek veya gelirinin küçük bir kısmıyla birikim yapmak isteyen sıradan bir vatandaş için ise en büyük risk, projenin ve bu nedenle sertifikaların arz tarihine kıyasla değer kaybetmesi, bunun sonucunda da sertifika değerinin düşerek yatırımcıyı zarar ettirmesidir.

Türkiye’deki gayrimenkul arz talep dengeleri ışığında, bir gayrimenkulün değerinin düşmesi nadir görülen bir olaydır. Gayrimenkul sertifika yatırımcılarının zarar etmemeleri için yapması gereken, projeye yatırım yapmadan önce izahname ve şartname gibi resmi geçerliliği olan evrakları iyi incelemeleri, projenin yer aldığı bölgeyi iyi tanımaları ve mümkünse bir yatırım danışmanı veya değerleme uzmanından yardım almalarıdır.